Billedet på sidehoved
 • Nørreled 3, Ø.Tørslev, 8983 Gjerlev J.
 • 89 15 46 60
 • gronhojskolen@randers.dk
 • 5798004353912
Billedet på sidehoved

Ovenfor glimt fra 2. klassernes besøg hos Noahs Ark

 • ikon
  Preben Vestergaard Laursen den 22-05-2015
  Referat fra møde i overgangsråd 12/5, se vedhæftede.
 • ikon
  Kirsten Kirk den 22-05-2015
  Her kan du se alle billederne fra 2. klassernes besøg hos Noahs Ark ...
 • ikon
  Preben Vestergaard Laursen den 15-04-2015
  Nye køreplaner for skolebus 2015/16 vedtaget.

  De nye køreplaner kan ses i nedenstående vedhæftning.


  Det betyder, at mødetid på Grønhøjskolen næste skoleår bliver 7.40

  Med venlig hilsen

  Preben Laursen

   
 • ikon
  Kirsten Kirk den 10-04-2015
  SKOLEBESTYRELSESVALG 2015
 • ikon
 • ikon
  Preben Vestergaard Laursen den 24-03-2015
  Skal den nye fælles skole have nyt navn? Se vedhæftning.
 • ikon
  Kirsten Kirk den 16-02-2015
  Info om SFO-lukning i ugerne 29-30, 2015
 • ikon
  Kirsten Kirk den 19-01-2015
  Skolebuskørsel og bybusser der betjener skolerne
  Vedtagelsen af en ny skolestruktur betyder, at en række af de eksisterende skoledistrikter ændres. Derfor er der også lavet et forslag til en ny revideret køreplan for skolebusserne og de bybusser, der betjener skolerne. 
  I praksis betyder ændringerne, at der fra skoleåret 2015/16 i udgangspunktet kun kører skolebus til den nye distriktsskole. 
   
  Hvis der er plads i skolebussen, vil det fortsat være muligt for de elever, der ikke er befordringsberettiget at benytte skolebussen.
  Du kan læse mere om forslaget til de nye køreplaner for skolebusser og bybusser på http://www.midttrafik.dk/nyheder/2015/januar/hoering-om-nye-koereplaner-i-randers-kommune-din-mening.aspx
   
  De nye køreplaner er sendt i høring i perioden fra 19. januar til og med den 2. februar kl. 9.
  Her er det muligt at komme med kommentarer og ændringsforslag til både eksisterende køreplaner og forslag til nye køreplaner. Efter høringsfristens udløb bliver alle kørerplaner gennemgået og vurderet med henblik på udarbejdelse af de endelige køreplaner.
   
 • ikon
  Kirsten Kirk den 16-01-2015
  Udvidet muligheder for 10. klasse – skoleår 2015-16
  Fra 1. august tilbyder Randers Kommune et nyt 10. klassetilbud. I samarbejde med Erhvervsskolen Tradium samt Randers Social- og Sundhedsskole oprettes EUD10, som et målrettet tilbud til de elever, der overvejer en erhvervsuddannelse. Samtidig bliver profilen hos Center-linje 10 på Nørrrevangsskolen målrettet til elever, der overvejende har et ønske om at tage en gymnasial uddannelse. Læs mere på: https://bornogunge5-16.randers.dk/FrontEnd.aspx?id=192320
   
 • ikon
  Kirsten Kirk den 14-01-2015
  NY SKOLESTRUKTUR
  Randers Byråd har d. 12. januar 2015 vedtaget en ny skolestruktur, der får betydning for en række folkeskoler i kommunen.

  For Grønhøjskolen gælder følgende fra skoleåret 2015/16:
   -   Grønhøjskolen vedbliver at være en skole for 0.-9. klasse, men med et øget elevtal.
   -   Skolen bliver overbygningsskole for Havndal skole. Havndal skoles elever skal således gå på
       Grønhøjskolen fra 7.-9. klasse.
   -   Eleverne fra Gjerlev-Enslev skole tilføres Grønhøjskolen.
   -   Skoledistriktet tilføres området omkring Hald by og øst for Hadsundvej, der tidligere var en del af
       det gamle Hald-Kærby skoledistrikt og siden hen Korshøjskolens skoledistrikt for 0.-9. klasse.
   -   Området omkring Dalbyneder overgår til Havndal skoledistrikt for 0.-6. klasse.
   -   Grønhøjskolen forventes fra skoleåret 2015/16 at have ca. 379 elever.
   -   Skolen fastholder E-klasser (Tørring Skole) for børn med sociale-følelsesmæssige vanskeligheder.
   -   I 2015 er der fra 7. april førskole for alle børn, der ønsker førskoletilbuddet. . Det betyder, at alle
       børn kan få en mere glidende overgang fra dagtilbud til skole.
   -   Der indsættes skolebus til Grønhøjskolen for distriktselever.
   -   Elever fra området omkring Hald by og øst for Hadsundvej, der i dag går på Korshøjskolen, har
       mulighed for at vælge mellem Korshøjskolen og Grønhøjskolen, som deres fremtidige skole.
       Det  skal dog bemærkes, at vælger eleverne Korshøjskolen, er befordring for egen regning, og
       fremadrettet kan det ikke garanteres, at der kører skolebus fra området omkring Hald by og øst
       for Hadsundvej til Korshøjskolen.
   -   Elever fra Dalbyneder-området, der i dag går på Grønhøjskolen, har mulighed for at vælge
       mellem Havndal skole og Grønhøjskolen, som deres fremtidige skole.
   
  Er du i tvivl om, hvilet skoledistrikt du hører til eller vil du vide mere om den nye skolestruktur i Randers Kommune – klik da ind på https://bornogunge5-16.randers.dk/FrontEnd.aspx?id=191664  - på siden er der blandt andet mulighed for at indtaste ens præcise adresse med husnummer, og få oplyste hvilket skoledistrikt man hører til.
   
 • 26-05-2015
  10:00-11:30
  Rgf motorik og bevægelse - førskolegrp. ·
  2
 • 26-05-2015
  14:00-16:15
  skolehjem samtaler · 0A
  1
 • 28-05-2015
  14:00-16:15
  skolehjem samtaler · 0A
  1
 • 01-06-2015
  14:00-16:15
  skolehjem samtaler · 0A
  1

Besøgstæller

13718