Indskoling

Indskolingen foregår fra 0.-3. klasse.

Formål

Formålet med indskolingen er at sikre en høj kvalitet i grunduddannelsen for alle børn og samtidig minimere eksklusionen til specialtilbuddene.

Målet er fælles for alle kommunens folkeskoler, men den enkelte skole har mulighed for at træffe beslutninger og skabe deres egen udgave af modellen.

Samarbejde

I indskolingen er der et udvidet samarbejde mellem lærere og pædagoger, som skal fremme børnenes personlige, faglige og sociale udvikling. Samtidig skabes der rum for at sætte fokus på alternative undervisnings- og læringsformer, der kan tilgodese børn med behov for en særlig indsats.

På Grønhøjskolen arbejdes der i indskolingen efter Trin for Trin. Der er et nært og godt samarbejde med det pædagogiske personale i skolens SFO.

Din rolle som forælder til et barn i indskolingen

Som forælder til et barn i 0.-3. klasse, også kaldet indskolingen, handler din forældrerolle især om at skabe gode rammer for dit barns skolegang og læring. Du kan samarbejde med skolen om dit barns læring ved at vænne dit barn til at få rutiner omkring skoledagen, så morgenmad, pakning af skoletasken, samtaler om skolelivet og måske træning i bogstaver og tal bliver en naturlig del af hverdagen. Børn spejler sig i deres forældre, så når du viser, at skolen er vigtig, smitter det også af på dit barns syn på skolen.

Du kan bruge elevplanen til at følge udviklingen i dit barns læring og holde styr på aftaler, du eksempelvis indgår med skolen under skole-hjem-samtaler. På den måde kan du bruge elevplanen aktivt til at skabe rammer, der bedst muligt understøtter dit barns trivsel og læring.

Klassens miljø og trivsel er afgørende for, at dit barn har det godt og er modtagelig for læring. Derfor handler din rolle som forælder i indskolingen også om at få skabt et godt forældresamarbejde omkring klassen. Fælles aftaler og retningslinjer for klassen gør skoledagen tryg og forudsigelig for børnene. Samtidig kan eksempelvis aftaler om afholdelse af fødselsdage, legegrupper og andre former for spilleregler, der understøtter klassens fællesskab, være med til at udvikle børnenes sociale kompetencer og danne grundlag for et sundt og inkluderende miljø i klassen.

Kilde: http://www.emu.dk/modul/1-klasse

Børnehaveklassen

Børnene går i børnehaveklassen 6 timer dagligt:  Kl. 7.40 - 13.40.

Én af de vigtige opgaver i børnehaveklassen er, at gøre det enkelte barn fortroligt med skolens daglige liv, og at få kendskab til barnet, så det kan få den bedst mulige start på sin skolegang.

Børnehaveklassen vil under hensyn til børnenes forskellige forudsætninger give dem muligheder igennem et bevidst tilrettelagt arbejde med følgende mål:

  • at udvikle barnets lyst og evner til at skaffe sig oplevelser, erfaringer, viden og færdigheder
  • at udvide barnets begrebsverden via oplevelser, praktiske og undersøgende opgaver, samtaler, fortællinger og historieoplæsning
  • at opøve fin- og grovmotorikken
  • at udvide barnets sociale erfaringer, så det kan modtage og give udtryk for oplevelser, udvide og nuancere opfattelsen af sin omverden samt indøve hensigtsmæssige arbejdsvaner

Børnene skal have mulighed for at føle ansvar for sig selv og andre.

Vi arbejder således i børnehaveklassen med opgaver både individuelt, i grupper, på klassen, på tværs af klasserne, i skolens faglokaler og på udflugter udenfor skolen.