Skolens profil

Grønhøjskolen er en skole med elever fra 0.-9. klassetrin samt specialklasser.

Ud over en lang række traditioner er Grønhøjskolen bl.a. kendetegnet ved, at undervisningen er opdelt i modulordninger, og at en del af den foregår udendørs.

Udeskole

Alle elever skal som udgangspunkt have en ugentlig dag hvor al undervisningen foregår udenfor.

0.-3. klasse har en fast ugedag, hvor skoledagen foregår udendørs, mens skemaerne for 4.-9. klasser planlægges så det skifter mellem dagene. Dermed kommer alle fagene til at blive en aktiv del af processen.

I indskolingen deltager både lærere og pædagoger i udeskolens aktiviteter.

Alle lærere har gennemgået et specielt udeskole-kursus.

Skolens forældre har været inddraget i det praktiske arbejde med at indrette udendørs, bl.a. ved at plante 1500 træer.

Skolebestyrelsen har været med i den projektgruppe, der begyndte at arbejde med udeskolen for 5 år siden.

Projektet følges af University College Syddanmark.

Hjemstavnsuge

I løbet af skoleåret afholdes der mange emnedage/-uger. Den første emneuge afholdes hvert år i starten af september. For de mindste klassers vedkommende er det et tilbagevendende emne: Hjemstavnen.

Formålet med hjemstavnsugen er:

  • at åbne skolen i forhold til lokalområdet.
  • at uddybe kendskabet til lokalområdet og udvikle det hen imod en internationalisering. At kende sig selv forudsætter et kendskab til sit lokalsamfund, hvor ens rødder er.
  • at give børn og voksne nogle traditioner og en kontinuitet med en årlig tilbagevendende begivenhed.

Ugen gennemføres ud fra nedenstående overordnede emner:

Børnehaveklasse: Mig selv og min familie

1. klasse: Mit hus og min vej

2. klasse: Butikker i lokalområdet

3. klasse: Skovene

4. klasse: Hav, fjord og å

5. klasse: Miljø i omegnen

Eleverne får en mappe, der skal bruges til temaugens arbejdspapirer. Mappen gemmes fra år til år, så eleverne, har en omfattende og interessant mappe, der både fortæller noget om deres egen udvikling og om samfundet lige fra det nære miljø til det mere fjerne.

Fra 6. klasse og opefter er det individuelt, hvilket emne der arbejdes med fra årgang til årgang, men et er kendetegnende for hele skolen - der er summende aktivitet, samarbejde og fordybelse overalt.

Traditioner

Grønhøjskolen har som alle andre skoler i Danmark sine helt særlige traditioner.

Vi samles i aulaen i starten af første frikvarter og synger morgensang for alle elever op til og med 6. klasse. Med jævne mellemrum optræder nogle klasser for os andre.

Når skoleåret begynder i midten af august, mødes de nye elever i børnehaveklassen og 1. klasse af et klasselokale udsmykket med flag, så de ikke er i tvivl om, at der er set frem til denne dag. Den første dag for disse elever er helt speciel, og vi forventer, at forældrene er med i skole denne dag.

Den sidste dag før efterårsferien løber alle på skolen motionsløb. Der er også planlagt andre sunde aktiviteter denne dag, hvor også forældre, bedsteforældre og andet godtfolk er velkomne til at deltage.

På Luciadag sørger eleverne på 4. klassetrin for, at vi får en rigtig flot og dejlig oplevelse. Når optoget er færdigt på skolen, tager elever og lærere på Åbakken for også at give plejehjemmets beboere og personale denne helt specielle oplevelse.

I de senere år er det blevet en tradition, at der arrangeres juleturnus for nogle klasser i mellemgruppen. Juleturnus foregår altid de to sidste normale skoledage inden jul, og indebærer forskellige værkstedsaktiviteter.

Sidste dag før juleferien er der julegudstjeneste i Øster Tørslev kirke.

Årets helt store begivenhed er skolefesten, som afholdes i foråret, som regel torsdagen før påskeferien. Festen starter med en optræden i Ommersysselhallen. De to 2. klasser optræder med nogle sangnumre, som altid har et bestemt tema. Derefter er det 6. klassernes tur til at optræde med et skuespil, syngespil eller en musical. Vi regner med, at disse forestillinger bliver set af over 1000 mennesker. Når forestillingerne i Hallen er færdige, fortsætter festen på Grønhøjskolen, hvor der bliver åbnet forskellige boder med aktiviteter, spisesteder og dans.

Den sidste store fælles begivenhed på skolen er afslutningsfesten for afgangseleverne. Denne fest finder altid sted den sidste torsdag før sommerferien, og alle afgangselever, deres forældre og lærere er inviteret til en hyggelig aften med samvær, taler og underholdning. Afgangsbeviserne bliver delt ud, og der deles også milde gaver ud denne aften. Vi benytter nemlig denne aften til at uddele legater fra Smedemester Johan Justesens og hustru Sofie Justesens uddannelsesmindefond. Legatet gives fortrinsvis til unge under uddannelse inden for smedefagene og kun til personer mellem 15 og 25 år, som stammer fra eller har fast bopæl i Øster Tørslev, Tørring og Knejsted sogne. Det er os en stor glæde, at vi år efter år kan gøre gavn ved at give en økonomisk håndsrækning til unge under uddannelse.